۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

سهراب منبا زبان مادر داغدار سهراب اعرابي


سهراب من, سهراب من
افتاده يي بر خاك و خون
تيري كه قلبت را شكافت
از دست جهل است و جنون

دلبند من, دلبند من
برخيز اي مادر منم
بوي كدامين يوسفي
سهرابِ بي پيراهنم


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر