۱۳۸۸ تیر ۲, سه‌شنبه

قسم بر خون پاكت اي ندايم

براي ندا صالحي,

كه لحظه شهادتش جهان را بيدار كرد


ندايم, اي نداي نازنينم

تو خونين لالة ايرانزمينم

در آغوش كدامين خاك خفتي

كه در چشم تمامِ ما شكفتي

كه حتي لحظه سردِ غروبت

نبود خاموش چشم پر فروغت


ادامه شعر