۱۳۸۸ تیر ۲۶, جمعه

سهراب منبا زبان مادر داغدار سهراب اعرابي


سهراب من, سهراب من
افتاده يي بر خاك و خون
تيري كه قلبت را شكافت
از دست جهل است و جنون

دلبند من, دلبند من
برخيز اي مادر منم
بوي كدامين يوسفي
سهرابِ بي پيراهنم


۱۳۸۸ تیر ۲, سه‌شنبه

قسم بر خون پاكت اي ندايم

براي ندا صالحي,

كه لحظه شهادتش جهان را بيدار كرد


ندايم, اي نداي نازنينم

تو خونين لالة ايرانزمينم

در آغوش كدامين خاك خفتي

كه در چشم تمامِ ما شكفتي

كه حتي لحظه سردِ غروبت

نبود خاموش چشم پر فروغت


ادامه شعر